top of page

Onze motivatie

Ruim tien jaar geleden initieerde wijlen burgemeester van van de Laan de Top 600 aanpak. Aanleiding vormde de dodelijke overval op een juwelier het dieptepunt in een periode waarin ‘High Impact Crime’ (HIC) delicten zoals woninginbraken, straatroven met ernstig geweld en zware bedreigingen de regio Amsterdam teisterden. Voor burgemeester Eberhard van der Laan was daarmee de maat vol. 

 

Het besef ontstond dat veelplegers met complexe problematiek op bijna alle leefgebieden te maken hebben met veel organisaties. Van reclassering tot schuldhulpverlening en van het Openbaar Ministerie (OM) tot jeugdbescherming. Maar dat geen van deze organisaties de taak had om naar de hele situatie van de persoon te kijken, alle betrokken partners om tafel te zetten en te zorgen dat er één gezamenlijk plan van aanpak gemaakt wordt. Een integrale en persoonlijke aanpak waarbij ook de 'broertjes en zusjes' van de veelplegers in beeld kwamen. Daarbij ontstond ook het besef dat alleen straffen niet voldoen- was om deze doelgroep met complexe levens op het rechte pad te krijgen - maar uitsluitend inzetten op zorg of hulpverlening ook niet. Reguliere trajecten gericht om jongeren (ook die van Herstelling zelf) schoten ook te kort en dus werd een apart programma ontwikkeld.

 

Lees ook Over welke jongeren hebben we het eigenlijk? 

 

Stichting Herstelling heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam in de opzet en uitwerking van de gemeentelijke Top 600 aanpak onder de noemer 'Vinkebrug' een pioniersrol vervuld. De methode en bijbehorend traject zijn vernoemd naar boerderij de ‘De Vinkebrug’ onder de rook van Schiphol waar de eerste trajecten op locatie zijn begonnen. Herstelling heeft de methode werkenderwijs doorontwikkeld.

 

Normen, structuur, handhaven en persoonlijke aandacht voor de deelnemers aanzet traject vormen de basis van een aanpak die in de loop der jaren is doorontwikkeld tot een effectief instrument in het tegenwoordig veel bredere pallet aan instrumenten om High Impact Crime, jeugdcriminaliteit en overlast te bestrijden.

In de loop der jaren is de methode doorontwikkeld, beproefd en van een wetenschappelijke onderbouwing voorzien. 

 

Vandaag de dag wordt de methode 'Vinkebrug' in verschillende gemeenten in het land uitgevoerd. Vaak onder een locale naam en met aanpassingen in het programma en begeleiding die zijn toegespitst op de situatie en omstandigheden ter plekke.

damsko-strijder-eberhard-van-der-laan-1JPG-1010x672_edited.jpg
bottom of page