top of page

In Nederland worden veelplegers en mensen met complexe problematiek op vrijwel alle leefgebieden vaak geconfronteerd met een lappendeken van organisaties: reclassering, schuldhulpverlening, het Openbaar Ministerie, jeugdbescherming, en meer. Voorheen ontbrak echter een gecoördineerde aanpak die alle betrokken partijen samenbracht om gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen. Het inzicht groeide dat een integrale benadering noodzakelijk was, waarbij niet alleen gekeken werd naar straffen of enkel naar zorg en hulpverlening.

 

Vanuit deze behoefte ontstond de Methode Herstelling, een innovatief programma specifiek ontwikkeld voor deze doelgroep. De methode combineert normen, structuur, handhaving en persoonlijke aandacht om deelnemers op het juiste pad te brengen. Door de jaren heen heeft het programma zich ontwikkeld en is het uitgegroeid tot een effectief instrument binnen het brede scala aan methoden om High Impact Crime, jeugdcriminaliteit en overlast te bestrijden.

 

In de loop der jaren is de Methode Herstelling niet alleen praktisch doorontwikkeld, maar ook van een stevige wetenschappelijke onderbouwing voorzien. Samenwerking met verschillende gemeenten en overheden heeft bijgedragen aan de verfijning en toepassing ervan, wat heeft geleid tot een doeltreffende aanpak die blijft evolueren en aanpassen aan nieuwe uitdagingen en inzichten.

Traject en methode Herstelling

 

Ons Herstellingstraject helpt mensen die een delict hebben gepleegd, overlast bezorgen en geen werk of dagbesteding hebben. Vaak de moeilijste doelgroep als het gaat om reintegratie. Ze kunnen niet meedoen aan normale leer- of werkprogramma's vanwege hun gedrag. Voor deze groep is het moeilijk om goed mee te doen in de maatschappij, en de kans dat ze weer een misdaad plegen is hoog. We hebben een methode ontwikkeld om dit te veranderen.

 

Wat doen we in ons traject?

 

We leren deelnemers basisvaardigheden zoals hoe ze zich moeten gedragen op werk en hoe ze werk kunnen doen. Hierdoor kunnen ze misschien later wel normale werk- of leerprogramma's volgen. We doen dit in een rustige, landelijke omgeving en ze werken een vaste werkweek. Deelnemers krijgen veel hulp van begeleiders die in groepen en individueel helpen. We werken samen met experts op het gebied van psychiatrische zorg en ook met instanties zoals de sociale dienst, reclassering en bewindvoerders voor extra hulp.

 

Wat zijn de belangrijke punten van ons traject?

 

Deelnemers werken aan dingen die hun problemen erger maken, zoals motivatie, gedrag dat niet goed is voor anderen, hoe hun dagen lopen, fitheid, gebruik van drugs en geldproblemen. We gebruiken kennis uit de psychiatrie om te helpen. We doen dingen die al bewezen hebben dat ze werken, zoals mensen helpen stoppen met slecht gedrag, hun gedrag veranderen (in een duidelijke omgeving), en praten met mensen om ze te motiveren. We geven ook veel hulp op maat.

 

Wie zijn onze deelnemers?

 

Ons programma is voor volwassen mensen van 18 jaar en ouder die al veel misdaden hebben gepleegd en slecht gedrag vertonen. Ze kunnen niet goed leren hoe ze normaal werk kunnen doen, omdat ze geen zin hebben om hun best te doen en ook niet goed doen wat anderen willen. We helpen ook met dingen zoals geldproblemen, verslavingen en hoe mensen zich voelen.

 

Wat willen we bereiken?

 

Als het programma afgelopen is, willen we dat de deelnemer twee dingen kan doen:

1. Ze kunnen normaal werk of leren volgen, omdat ze genoeg geleerd hebben.

2. Hun slechte problemen zijn minder geworden, en dingen die hen helpen zijn sterker geworden. Dit maakt het makkelijker voor ze om goed te werken of te leren.

 

Hoe zit ons programma in elkaar?

 

Het programma bestaat uit vier stappen: we kijken eerst hoe het met de deelnemer gaat, dan leren we ze dingen in de praktijk, dan doen we wat we geleerd hebben, en daarna krijgen ze hulp om te blijven doen wat ze geleerd hebben. De tijd dat we helpen is voor iedereen anders, maar meestal is het tussen 24 en 83 weken. De deelnemers leren dingen in een rustige omgeving van begeleiders, en ondertussen leren ze ook hoe ze hun problemen kunnen oplossen, hoe ze zich voelen en hoe ze hun dagen doen. We helpen individueel als dat nodig is. Als iemand terugvalt, kunnen we weer helpen.

Lees hier ook het artikel ‘Deze oud-marinier probeert met ijzeren discipline veelplegers in het gareel te krijgen’

 

bottom of page