top of page

 

Methode Vinkebrug

 

Het traject 'Vinkebrug' is ontwikkeld voor delictplegers zonder werk of dagbesteding, die door hun gedrag niet te handhaven zijn binnen reguliere leer- of werktrajecten of daar niet worden toegelaten. Hun maatschappelijk perspectief is daardoor zeer gering, en de recidivekans blijft gemiddeld tot hoog. Vinkebrug is een methode om deze impasse te doorbreken. 

 

In een aangepaste omgeving verwerven delictplegers de basiscompetenties (werkhouding en werkvaardigheden) die instroom in een regulier traject alsnog mogelijk maken. Ze voeren in een strak kader werktaken, sport en grensverleggende activiteiten uit in een prikkelarme, landelijke omgeving, in een vaste werkweek, onder begeleiding van mentoren (groepsbegeleiding) en een trajectbegeleider (individuele begeleiding). 

Dit gebeurt:

  • …in een strak kader;

  • …in een prikkelarme, landelijke omgeving;

  • …in de structuur van een vaste werkweek, met werktaken, sport en grensverleggende activiteiten;

  • …onder begeleiding van mentoren (groepsbegeleiding) en een trajectbegeleider (individuele begeleiding);

  • …met beschikbare expertise van forensische psychiatrie, en in samenwerking met instanties als sociale dienst, reclassering en bewindvoerders die aanvullende zorg of hulp op maat bieden.

 

Deelnemers werken aan de factoren die de impasse hebben vergroot, zoals motivatie, antisociaal gedrag, dagritme, fitheid, middelengebruik, en schulden. Expertise van forensische psychiatrie en aanvullende zorg en hulp worden op maat ingezet. Werkzame elementen zijn: what-works principes, versterken van desistance from crime (afzien van delictgedrag en inrichten van een positief, delictvrij leven), (cognitieve) gedragsverandering (vaardigheidstraining en stimuluscontrole in een prikkelarme, gestructureerde omgeving), motiverende gespreksvoering en intensief casemanagement. 

 

Doelgroep

Volwassen (18 en jaar ouder) delictplegers met een jarenlange delictgeschiedenis (stelselmatige daders) en voor de omgeving problematisch gedrag, die in beginsel een opleiding en/of werk willen. Zij zijn vaak  (nog) niet in staat gebleken de basiscompetenties voor een regulier leer-/werktraject te ontwikkelen, primair door motivatiegebrek en antisociaal gedrag. Hierdoor blijft hun recidiverisico bestaan of neemt dit zelfs toe. Naast deze centrale factor hebben deelnemers vaak andere problemen waaraan dient te worden gewerkt. Denk aan schulden, problemen met instanties, verslaving of problemen van mentale aard.

 

Doel

Het traject kent twee hoofddoelen. Aan het eind van het traject: 

  1. Beschikt de deelnemer over de basiscompetenties voor instroom in reguliere re-integratietrajecten of scholingstrajecten.

  2. Zijn bij de deelnemer zijn criminogene en belemmerende problemen verminderd die het verwerven en toepassen van de basiscompetenties bemoeilijken, en beschermende factoren in kracht toegenomen die het verwerven en toepassen daarvan versterken.

 

De opbouw van het traject 

De aanpak kent vier fasen: de intake, een inwerkfase, een uitvoeringsfase, en transfer naar een vervolgtraject & nazorg. De duur van de begeleiding is individueel afhankelijk en ligt in totaal tussen de 24 en 83 weken. Deelnemers verwerven in een prikkelarme omgeving onder leiding van mentoren de basiscompetenties en verbeteren tegelijkertijd hun probleembesef, motivatie, antisociaal gedrag en dagritme. Aanvullende individuele interventies kunnen worden ingezet. Na instroom in een regulier traject of werk begeleiden de trajectbegeleiders de transfer van het geleerde. Bij terugval is terugplaatsing mogelijk. 

Hier de link naar de inhoud van de programmahandleiding

 

Hieronder een video met een impressie van het ‘Vinkebrug’ traject in Den Helder in het kader van het bezoek dat TV presentator Ajouad El Miloudi aan Ayoub Jebari (23) bracht, die met deelname aan het traject zijn leven weer op de rit hoopt te krijgen. 

Lees hier ook het artikel ‘Deze oud-marinier probeert met ijzeren discipline veelplegers in het gareel te krijgen’

 

 

bottom of page