top of page

 

Geschiedenis

Stichting Herstelling kent een lange geschiedenis als gespecialiseerd re-integratiebedrijf voor jongeren, die op forten van  De Stelling van Amsterdam werknemersvaardigheden en een voortraject van diverse beroepsopleidingen kregen aangeboden. Werk, leren en het herstellen van historisch cultureel erfgoed gingen daarbij hand in hand. Vandaar ook de naam Herstelling. 

 

Initiatiefnemers van Herstelling waren de gemeente Amsterdam, de Provincie Noord Holland en eigenaren van de historische forten rondom Amsterdam. De samenwerking was zeker niet alledaags, maar door noodzaak gedreven. In de bestanden van de gemeentelijke Sociale Dienst zaten namen van honderden jongeren, met een afgebroken schoolopleiding en zonder werkervaring, die wel aan werk geholpen moesten worden en de provincie had een prachtig (Unesco) monument dat dringend onderhoud behoefde: de Stelling van Amsterdam, een de ring van 48 forten rondom Amsterdam met een bijzondere toeristische en cultuurhistorische waarde. Later vond uitbreiding plaats naar ander gebouwd cultureel en industrieel erfgoed, waaronder de Westergasfabriek in Amsterdam en het Hembrugterrein in Zaandam. 

 

De oorspronkelijke doelgroep van Herstelling: schoolverlaters en jongeren met een uitkering die in een kansarme omgeving opgroeiden, vaak al op jonge leeftijd met justitie in aanmerking waren gekomen en in hun omgeving weinig positieve rolmodellen hadden.  Werk was in hun omgeving eerder uitzondering, het hebben van een uitkering heel normaal. Herstelling kreeg – mede op basis van de door haar ontwikkelde Methode Herstelling - na verloop van tijd een officiële erkenning als leerwerkbedrijf en heeft in de periode van 1996 tot en met 2014 in verschillende organisatievormen re-integratie activiteiten voor en met de gemeente Amsterdam georganiseerd.

 

Bezoek hier onze beeldgalerij.

 

De focus is in de loop van de jaren verschoven van het organiseren van reguliere reintegratie voor jongeren naar bijzondere trajecten voor overlast gevende (criminele) jongeren. Een keuze door de omstandigheden gedwongen. De pupillen waarmee Herstelling te maken kregen, werden jonger, onhandelbaarder en vaak gewelddadiger. Als onderdeel van de zogeheten Top-600 aanpak van de gemeente Amsterdam sloeg Herstelling met een nieuwe methode nieuwe wegen in. Het programma en de begeleiding gingen op de schop.  De nieuwe aanpak kreeg de naam Vinkebrug-methode, genoemd naar een werklocatie in de Haarlemmerliede.

Een nieuwe focus

In 2015 is Herstelling zelfstandig verdergegaan met de doorontwikkeling van het specialistische 'Vinkebrug traject' gericht op de zogenaamde Top 600 doelgroep en hierop qua problematiek vergelijkbare doelgroepen.

 

De Top 600 is een groep actieve veelplegers met complexe problematiek, zoals een omgeving met veel risicofactoren, vaak een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en/of psychiatrische klachten. Iets waar vooral kleinere gemeentelijk organisaties geen tijd, ruimte of expertise voor hebben. Het is daarnaast ook geen makkelijke doelgroep, zeker het gaat om veelplegers van High Impact Crime (HIC) delicten zoals poging tot doodslag, woninginbraken, straatroven met ernstig geweld en zware bedreigingen. Dit alles maakt de problematiek heel taai en betekent dat een lange adem en integrale begeleiding veelal specialistische ondersteuning en maatwerk nodig zijn.

De doelgroep van ‘Vinkebrug’ bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder met een delictverleden, die (nog) niet in staat zijn gebleken om een passende opleiding of werk te krijgen of te behouden, waardoor hun gemiddelde tot hoge recidiverisico gelijk blijft of toeneemt. Het gaat om deelnemers die in beginsel niet negatief staan tegenover het verkrijgen en behouden van een opleiding en/of werk. Voor alle deelnemers aan De Vinkebrug geldt ook, dat zij wel het vermogen hebben om uiteindelijk, in de toekomst, op de (beschermde) arbeidsmarkt te functioneren. 

 

Deelnemers van 'Vinkebrug' hebben veelal justitiële antecedenten, en dus in ruime mate negatieve ervaringen met politie- en justitie, en in veel gevallen detentie. Naast deze centrale factor - opleiding en werk - zijn er bij alle deelnemers aanvullende problemen. Voor het volgen van een opleiding of behouden van een baan zijn basiscompetenties vereist: een adequate werkhouding en werkvaardigheden. De deelnemers hebben deze competenties nog niet voldoende ontwikkeld. Het opdoen hiervan gebeurt normaliter in reguliere leer/werktrajecten, maar door ernstige aanvullende problemen zijn zij ook niet geschikt voor dergelijke trajecten (zij worden niet toegelaten of weggestuurd). Stevig in je schoenen staan, duidelijk, eerlijk en met autoriteit de-escalerend werken en rustig blijven onder moeilijke omstandigheden zijn competenties en vaardigheden die je nodig hebt om op een constructieve manier met deze groep om te gaan. Om die reden zijn onze mentoren en trajectbegeleiders vaak ervaren veteranen en professionals die hun sporen hebben verdiend bij het Korps Mariniers. Ze worden ondersteund door het gecertificeerde psychologen en andere hulpverleners.

Naast 'Vinkebrug' bieden we als Herstelling ook een aantal andere trajecten en trainingen. Bijzonder trots zijn we op de opleiding tot beroepsduiker dat we samen met De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI) en andere partners voor ex-gedetineerden hebben ontwikkeld. Inmiddels hebben meerdere mensen hierdoor een aantrekkelijke baan met perspectief gevonden bij een groot internationaal opererend duikbedrijf. 

Lees hier het artikel ‘Drugsdealer wordt diepzeeduiker'

Untitled design-355.png
bottom of page