top of page

Over welke jongeren hebben we het eigenlijk?

Sociaal profiel

In het kader van de Top-600 heeft de Amsterdamse GGD onderzoek gedaan naar het sociale profiel van deze groep jonge criminelen.

De GGD zegt daarover: “..bij vrijwel alle gescreende personen werden aanwijzingen gevonden voor psychiatrische problematiek. Hiermee wordt bedoeld dat vrijwel altijd één (maar vaak twee of meer) van de volgende diagnosecategorieën voorkomt: middelengebruik, angst- & stemmingsstoornissen, ADHD, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of verstandelijke beperkingen. Vooral persoonlijkheidsproblematiek (antisociale, borderline, of narcistische trekken), verstandelijke beperkingen en middelengebruik komen (vaak in combinatie) het meest voor.

 

De (gelijktijdige) aanwezigheid van psychische stoornissen en verslavingsproblemen hangt samen met ernstige problemen op tal van maatschappelijke leefgebieden. Problemen op het terrein van inkomen, huisvesting en dagbesteding, vormen een belangrijke barrière bij de bestrijding van psychische problemen en verslaving”.

 

Ook constateert de GGD in een van haar rapportages dat meer dan de helft van de gewelddadige veelplegers een ‘negatieve grondhouding’ richting volwassenen, ‘buitenstaanders’ en instituties heeft. Het graduele verlies van aansluiting met positieve sociale contacten (school, sport, verenigingsleven) wordt gecompenseerd door intensievere omgang met criminele/antisociale vrienden. Voor een deel staat problematisch blowen het dagelijks functioneren in de weg.

 

Uit ervaring weet Herstelling dat er geen waterdichte scheiding is tussen deze jonge criminelen en de rest van de samenleving. Je hoeft maar te denken aan de zogeheten hangjongeren; een fenomeen waar diverse gemeenten mee worstelen. Jongeren die veel overlast veroorzaken en zich kunnen ontwikkelen tot criminele groepen of professionele bendes. 

 

Vanuit menselijk oogpunt bezien kun je spreken van trieste situaties. Dat maakt een goede aanpak ook zo lastig, want het hart (van een hulpverlener) wil nog wel eens strijden met het verstand. Begrijpelijk maar niet altijd verstandig. Deze jongeren zijn 'streetwise', kennen de klappen van de zweep als het om hulpverlening en instanties gaat.

De veelheid van problemen waarmee ze kampen, brengt ook een veelheid van contacten met een veelheid van instanties met zich mee. Het gevolg van deze intensieve, institutionele bemoeienis is dat zij drommels goed weten wat van ze verwacht wordt en het spel slim mee (kunnen) spelen: net begonnen aan een studie, een stageplaats gekregen, weer naar school, vriendin zwanger, een nieuw huis, enzovoorts.

Onze aanpak

Voor een adequate aanpak is het essentieel te weten wat iemand meent of wat gespeeld is, wat echt of wat fake is, welke rol culturele achtergronden spelen. Daar achter komen is een kunst op zich. Een goed gesprek eens in de zoveel tijd volstaat niet. Om een voorbeeld te geven: jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) weten hun beperking vaak uitstekend te verbergen achter stoerdoenerij, werkweigering enz. en je komt daar vaak pas na intensieve samenwerking achter. Herstelling heeft positieve ervaringen met een aanpak in groepsverband dankzij jarenlange ervaring in Nederland en overzee. Een groep bestaat in beginsel uit 6 -7 personen en een mentor. Onze mentoren zijn overwegend veteranen van het Korps Mariniers, mensen die stevig in hun schoenen staan en door training en ervaring beheerst weten om te gaan met (potentieel) explosieve situaties.

 

Maatwerk programma

Ons basisprogramma is een mix van traditionele re-integratie-instrumenten en nieuwe inzichten: integratie van werk, sport en zorg.

Gedurende het traject is een medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut voor Psychiatrie en Psychologie (NIFP) parttime op locatie aanwezig. Het NIFP is er om een deelnemer te observeren, medische termen voor de begeleiding te vertalen naar mensentaal en (ongevraagd) advies te geven. Naast de mentor heeft iedere deelnemer ook een trajectbegeleider die voor een cliënt zaken regelt náást het werk (zorg, schuldhulpverlening, doorstroming, enz).

Lees hier meer over onze methode.

 

Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en is onze aanpak niet zaligmakend, maar heeft wel zijn nut bewezen. Voor de gemeenten Rotterdam (Schoon Schip), Zaandam (Hembrug), Amsterdam (Top-600) en in Suriname en op Curaçao. Herstelling kan voor de gemeentes maatwerk-trajecten uitvoeren, adviseren, coachen, en trainingen verzorgen voor mensen die in het domein werkzaam zijn.

 

Geïnteresseerd? Meer weten over onze methode of dienstverlening? Mail naar info@herstelling.nl 

of bel 023-7370161. 

bottom of page