top of page

Eerste Hulp
bij het omgaan met agressie en intimidatie

We kennen talloze voorbeelden van baliemedewerkers die uitgescholden worden, klantmanagers die geïntimideerd worden of zorgprofessionals die belaagd worden. Het is een groot maatschappelijk probleem waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Agressie en intimidatie zijn helaas feiten waar ook publieke organisaties, waaronder klantmanagers, casemanagers en hulpverleners steeds meer mee te maken krijgen. Werkgevers nemen ook steeds meer voorzorgsmaatregelen om agressie te voorkomen. Onderdeel van voorzorgsmaatregelen is een agressieprotocol waarin duidelijk staat hoe er met agressie om wordt gegaan.

 

Dat is een eerste stap in de goede richting, maar in de praktijk nog lang niet voldoende. De bewustwording van medewerkers zelf, training en verschillende de-escalatiemogelijkheden zijn broodnodig blijkt uit onze jarenlange ervaring. 

 

Waarom trainen? 

 

Een training maakt medewerkers bewust van de organisatienorm. Ook leren ze anticiperen en reageren op agressie of geweld. Zo kunnen medewerkers zichzelf beschermen, als dat nodig is. Door een training voelen medewerkers zich zekerder in hun werk. En gesteund door de organisatie. Ze hebben een duidelijk beeld over wat kan, mag, mogelijk is en waar de grens ligt. 

Het vroegtijdig de-escaleren door signalen van opkomende agressie te herkennen kan al veel leed worden voorkomen. 

 

Welke vaardigheden trainen?

De trainingen worden op maat gemaakt en sluiten daardoor aan bij de dagelijkse praktijk, en optioneel een Risico-/de-escalatiescan die wij vooraf kunnen maken. In gesprek met medewerkers en de opdrachtgever kunnen wij dan een ook risico-beheersplan maken waarop onze trainingen naadloos aansluiten.

 

Voorbeelden van te trainen vaardigheden zijn:

 • Leren herkennen van signalen die duiden op agressie

 • Bewustwording van natuurlijk menselijk gedrag op agressie, bedreiging of geweld

 • Technieken om rustig te blijven en de situatie onder controle te houden 

 • Onderscheid leren maken tussen emotioneel en agressief gedrag.

 • Herkennen van verward gedrag of gedrag dat voorkomt uit een verstandelijke beperking dan wel door ander onderliggende oorzaak

 • De-escalatietechnieken leren en deze adequaat kunnen toepassen.

 

Maar soms is het prettig om snel, gespecialiseerde en adequate hulp op locatie te krijgen. Bijvoorbeeld bij het voeren van moeilijke gesprekken of risicovolle situaties: 'Eerste Hulp bij omgaan met agressie en intimidatie'

 

Eerste Hulp bij omgaan met agressie en intimidatie

Er zijn helaas ook mensen (klanten en deelnemers van trajecten) die geweld en intimidatie instrumenteel inzetten, dan wel ´gewoon´ vinden. Deze mensen oefenen druk uit op ambtenaren, begeleiders of hulpverleners om hun zin te krijgen of omdat ze zich hulpeloos voelen. In dergelijk gevallen is het prettig om ondersteund te worden door de gespecialiseerde klantmanagers van Herstelling.  

Onze gespecialiseerde klantmanagers hebben jarenlange ervaring opgedaan en weten onder elke omstandigheid hoe ze de situaties onder controle kunnen krijgen en overzicht kunnen houden. Eerste hulp bij omgaan met agressie en intimidatie gaat vanuit onze visie vooral over de-escalatie.

 

Wat kunnen wij u bieden?

Onze klantmanagers zijn professionelehulpverleners die gewend zijn om met mensen om te gaan die geweld of intimidatie inzetten om hun zin te krijgen. Ze hebben allen een achtergrond bij het Korps Mariniers of Commando's. De-escaleren, het normaliseren van een bedreigende situatie, maar ook het herkennen van  'verward gedrag' of geestelijke problematiek zijn zaken waar ze in de loop der jaren veel ervaring mee hebben opgedaan.

 

Eerste hulp bij de-escalatie is de essentie ons aanbod. Door middel van:

 • Tijdelijke inzet van gespecialiseerde klantmanagers (in specifieke situaties kunnen we binnen 24 uur op uw locatie zijn)

 • Voeren van risicovolle gesprekken of ondersteuning begeleiding van mensen met sociaal profiel 'Top X"

 • Training on the job van medewerkers

 • Maken van een Risico-/de-escalatiescan 

 • We kunnen psychologische nazorg bieden aan medewerkers die geconfronteerd zijn met agressie, intimidatie en/of geweldsincidenten.

Geïnteresseerd of meer weten? Bijvoorbeeld over de mogelijk om gebruik te maken van een speciale voucher waarbij een een beperkt aantal uren ondersteuning inkoopt, neem dan contact op met onze programmamanager John Buwalda: info@herstelling.nl of bel 023-7370161

bottom of page