top of page
1.png

Programmahandleiding
De Vinkebrug

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

1         Methode De Vinkebrug in vogelvlucht

1.1       Overzicht van de interventie

·           Materiaal

·           Onderbouwing

·           Onderzoek

1.2       Leeswijzer

2         De aanleiding, doelgroep en doelen van De Vinkebrug

2.1       Waarom De Vinkebrug?

2.1.1  Korte historie

2.2       De doelgroep van methode De Vinkebrug

2.2.1  Criminogene factoren

2.2.2  Belemmerende factoren / responsiviteit:

2.2.3  Helpende factoren

2.3       Selectie van deelnemers: criteria

2.3.1  Indicatiecriteria

2.3.2  Contra-indicaties

2.3.3  Instrumenten

2.3.4  Problemen losstaand van indicatie

2.4       Aanmeldingsprocedure

2.5       Doelen van methode De Vinkebrug

2.5.1  Hoofddoelen

2.5.2  Subdoelen

3         Opzet van methode De Vinkebrug

3.1       Locatie en type organisatie

3.2       Materialen

3.2.1  Methode

3.2.2  Werk en begeleiding

3.2.3  Oefenactiviteiten en sport

3.3       Uitvoerders

3.3.1  Mentoren

3.3.2  Trajectbegeleiders

3.3.3  Sport- / fitnessinstructeurs

3.3.4  Gedragsdeskundigen

3.3.5  Teammanager

3.4       Duur en fasering

3.4.1  Fase 0: Intake, analyse en overdracht

3.4.2  Fase 1: Inwerkfase

3.4.3  Fase 2: Uitvoeringsfase

3.4.4  Fase 3: Transfer naar vervolgtraject en monitoring

4         Inhoud van methode De Vinkebrug

4.1       Methodische aandachtspunten per fase

4.1.1  Fase 0: Intake, overdracht en analyse

4.1.2  Fase 1: Inwerkfase

4.1.3  Fase 2: Uitvoeringsfase

4.1.4  Fase 3: Transfer naar vervolgtraject en monitoring

4.2       Het gebruik van de context door de methode De Vinkebrug

4.2.1  Een specifieke omgeving

4.2.2  In groepen, maar niet groepsgericht

4.2.3  Gedwongen kader

4.2.4  Gebruik van sancties

4.2.5  Samenwerken met ketenpartners

4.3       Basistechniek: situationeel leidinggeven

4.4       Het verwerven van basiscompetenties (hoofddoel 1)

4.4.1  Zelfsturing

4.4.2  Aanvaarden van leiding/gezag

4.4.3  Zich houden aan gedragsregels

4.4.4  Eenvoudige werkzaamheden aankunnen

4.4.5  Persoonlijke portfolio

4.5       Het verminderen van de criminogene en belemmerende factoren (hoofddoel 2)

4.5.1  Ontwikkeling van een dagritme (subdoel 2.1)

4.5.2  Van externe naar interne motivatie (subdoel 2.2)

4.5.2.1  Back-up van de externe motivatie: een vaste structuur

4.5.2.2  Ontwikkeling van interne motivatie: motiverende gesprekstechnieken

4.5.3  Zich bewust zijn van eigen krachten en mogelijkheden (subdoel 2.3)

4.5.4  Verbetering van denkpatronen, vaardigheden en gedrag (subdoel 2.4)

4.5.5  Verbetering van antisociale houding (subdoel 2.5)

4.5.6  Vermindering van overige criminogene en belemmerende factoren (subdoel 2.6)

4.5.6.1  Problematisch middelengebruik

4.5.6.2  Problemen met inkomen: schulden, verlies van huisvesting

4.5.6.3  Relaties met ouders en familie

4.5.6.4  Psychiatrische problematiek

4.5.6.5  Verstandelijke beperking

4.5.6.6  Fit zijn

4.5.7  Toename van de invloed van helpende factoren (subdoel 2.7)

4.5.7.1  Wens om een opleiding of baan te verkrijgen en behouden

4.5.7.2  Positieve, steunende relaties in het eigen netwerk

4.6       Praktijkvoorbeelden

 

5         Onderbouwing van methode De Vinkebrug

5.1       Probleem

5.1.1  Aard: gebrek aan basiscompetenties in samenhang met andere problemen

5.1.1.1  De relatie tussen opleiding, werk en criminaliteit

5.1.2  Ernst van het probleem

5.1.3  Spreiding van het probleem

5.1.4  Gevolgen

5.1.4.1  Vicieuze cirkel

5.1.4.2  Minder kansen

5.2       Oorzaken

5.2.1  Strain- en bindingstheorie

5.2.1.1  Straintheorie

5.2.1.2  Sociale controle- of bindingstheorie

5.3       Aan te pakken factoren

5.3.1  Employability (inzetbaarheid)

5.3.2  Het model van sociale informatieverwerking

5.3.3  Biopsychosociaal ontwikkelingsmodel

5.4       Aanpak van de diverse factoren

5.4.1  Visie

5.4.2  What Works beginselen

5.4.3  Bevorderen van desistance

5.4.4  Vaardigheidstraining en beïnvloeding van sociale informatieverwerking

5.4.5  Aanpak op maat

5.4.6  Versterken van geloof in eigen kunnen

5.4.7  Motiveren op maat

5.4.8  Verandering van context / situationele factoren

5.4.9  Invloed van sport en bewegen

5.4.10                Intensief casemanagement

 

Literatuur

Bijlagen

Bijlage 1: What Works - zes beginselen

Bijlage 2:  Situationeel Leidinggeven

Inleiding

Instrueren en corrigeren (stijl 1)

Overtuigen (stijl 2)

Coachen (stijl 3)

Delegeren (stijl 4)

Bijlage 3: Motiverende gesprekstechnieken

Onvrijwillige transactie

Motivatie

Basisstrategieën

Concrete gesprekthema’s

Bijlage 4: Opleiding en competenties van de mentoren en trajectbegeleiders

Mentor

Trajectbegeleider

Bijlage 5: Huisregels Traject De Vinkebrug

Bijlage 6:           Werkinstrument De Vinkebrug: toelichting bij de beoordelingssystematiek van de  deelnemers De Vinkebrug

Bijlage 7:           Instrument Leefgebieden

Bijlage 8:           Format jaarlijkse kwaliteitstoetsing

Bijlage 9:           Overzicht competenties (onder)officieren marine

Bijlage 10:        Cursus Psychopathologie – herkennen van psychiatrisch ziektebeeld

Meer info of de hele handleiding ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@herstelling.nl

bottom of page