top of page

Stichting Herstelling werkt sinds haar oprichting samen met gelijkgestemde organisaties in België, Denemarken en Duitsland. Vanaf 2002 heeft Herstelling diverse samenwerkingsprojecten uitgevoerd in Suriname en op Curaçao. Het leren van een vak door middel van herstel van cultureel erfgoed stond daarbij centraal. Zo werkte we in Suriname onder andere een project op fort Nieuw-Amsterdam voor jeugdige delinquenten. In Suriname werkte we nauw samen met de Surinaamse stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).

 

 

Op Curaçao werkte we samen met Curaçaose overheid, het Nederlandse ministerie van Defensie en verschillende monumentenorganisaties om Fort Beekenburg op het schiereiland van Caracasbaai op te knappen. Drop-out jongeren kregen hier in een speciaal project van de Sociale Vormingsplicht een tweede kans aangeboden. Via opleiding en werk, waaronder het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan monumenten, krijgen zij weer een plek in de maatschappij. Enkele jongeren volgde vervolgens ook een opleiding in Nederland.

 

Momenteel bereiden we ons voor op een nieuwe internationale samenwerking.

 

Wij zijn, en voelen ons, met duizend draden met Suriname en de Antillen verbonden door gemeenschappelijke taal, cultuur en geschiedenis, hoe smartelijk dat soms ook was. Wij kunnen veel leren van onze Surinaamse en Antilliaanse collega’s, dat voor onze praktijk als (vak)mensen, samenleving en juiste blik op de geschiedenis van Nederland van groot belang is….

 

Albert van der Lugt, initiatiefnemer en oprichter Stichting Herstelling

IMG_5361-1.jpg

KRABBEN AAN BETON

In de periode 2002 tot en met 2014 heeft de stichting Herstelling samen met de

gemeente Amsterdam nauw en intensief samengewerkt met de de Surinaamse Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).  Doel van de samenwerking was te investeren in de vakopleiding bij SAO en daarbij en passant vorm te geven aan het werken en leren op het cultureel erfgoed van Paramaribo. In de slipstream van de samenwerking zijn tal van initiatieven ontwikkeld. De NV Stadsherstel Amsterdam heeft de oprichting bevorderd van NV Stadsherstel Paramaribo en het Zuiderzeemuseum heeft samen met de gemeente Amsterdam de opknapbeurt van Fort Nieuw Amsterdam bevorderd. De mooiste resultaten werden echter door de werkmeesters en leerlingen van SAO zelf neergezet: werkzaamheden aan het Nola Hatterman Instituut, de binnenplaats van Fort Zeelandia, het plein voor de Kathedraal van Paramaribo en de begraafplaats van Jodensavanne. In het boekje Krabben aan Beton uit 2014 worden deze en vele andere initiatieven en resultaten van de internationale samenwerking in beeld gebracht.

 

Geïnteresseerd of nabestellen? Neem dan contact met ons op via info@herstelling.nl

 

bottom of page