Stichting Herstelling werkt sinds haar oprichting samen met gelijkgestemde organisaties in België, Denemarken en Duitsland. Vanaf 2002 heeft Herstelling diverse samenwerkingsprojecten uitgevoerd in Suriname en op Curaçao. Het leren van een vak door middel van herstel van cultureel erfgoed stond daarbij centraal. Zo werkte we in Suriname onder andere een project op fort Nieuw-Amsterdam voor jeugdige delinquenten. In Suriname werkte we nauw samen met de Surinaamse stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).

 

 

Op Curaçao werkte we samen met Curaçaose overheid, het Nederlandse ministerie van Defensie en verschillende monumentenorganisaties om Fort Beekenburg op het schiereiland van Caracasbaai op te knappen. Drop-out jongeren kregen hier in een speciaal project van de Sociale Vormingsplicht een tweede kans aangeboden. Via opleiding en werk, waaronder het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan monumenten, krijgen zij weer een plek in de maatschappij. Enkele jongeren volgde vervolgens ook een opleiding in Nederland.

 

Momenteel bereiden we ons voor op een nieuwe internationale samenwerking.

 

Wij zijn, en voelen ons, met duizend draden met Suriname en de Antillen verbonden door gemeenschappelijke taal, cultuur en geschiedenis, hoe smartelijk dat soms ook was. Wij kunnen veel leren van onze Surinaamse en Antilliaanse collega’s, dat voor onze praktijk als (vak)mensen, samenleving en juiste blik op de geschiedenis van Nederland van groot belang is….

 

Albert van der Lugt, initiatiefnemer en oprichter Stichting Herstelling