top of page
Leeg lokaal

Herkennen van een psychiatrisch ziektebeeld

Waarom

Binnen het sociale domein, zoals bij re-integratietrajecten, bij gemeentelijke diensten enzovoort komen regelmatig grensoverschrijdende situaties voor waarbij psychische kwetsbaarheden c.q. stoornissen een rol in spelen. Het is niet altijd even makkelijk om te ontdekken dat het om een stoornis gaat en hoe er vervolgens voor te zorgen dat een goede communicatie mogelijk is.

 

Voor wie bedoeld

Medewerkers die in het kader van het uitoefenen van hun beroep in aanraking kunnen komen met mensen met een psychiatrisch ziektebeeld.Denk aan personeel van overheid instanties , en onderwijsinstanties etc.

 

Training

In deze training wordt kennis aangeboden over psychiatrische ziektebeelden, welk gedrag daarbij zichtbaar en hoe daar mee om te gaan.

Te denken valt daarbij aan:

§   psychotische stoornissen

§   persoonlijkheidsstoornissen

§   stoornissen in het autistisch spectrum;

§   angststoornissen;

§   stemmingsstoornissen.

Hierbij wordt ingegaan wanneer er sprake is van een stoornis. Hoe is dit te herkennen, welke tips in de communicatie en omgang zijn hierbij belangrijk. Ook wordt benoemd dat er een plafond is in wat te behalen is voor iemand met een stoornis en wat dan reële doelstellingen zijn.

 

Cursusduur

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van een dag die duurt van 9.00 tot 16.00, en wordt gegeven op Fort Penningsveer 2, 2065 AM Haarlemmerliede.

 

Cursusleiding

De cursussen zullen gegeven worden door gecertificeerde trainers, personeel werkzaam bij de stichting Herstelling en gedragsdeskundigen.

 

Aanmelden en inschrijven

Kleine groepen (tot 12 personen) en grote groepen (tot 30 personen).

 

Offerte

Doe een vrijblijvende offerteaanvraag via info@herstelling.nl

bottom of page