top of page
Leeg lokaal

Omgaan met licht verstandelijke beperking (LVB)

Waarom

Soms ontstaan er problemen in de communicatie en conflicten als gevolg van een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Op het moment dat deze mensen aankloppen bij professionele hulpverlening wordt hun beperking niet altijd herkend met als gevolg dat niet altijd goed wordt ingeschat welke mogelijkheden en beperkingen er zijn.

 

Vaak kunnen zij zich heel adequaat presenteren en wordt er door professionals niet in eerste instantie gedacht aan een verstandelijke beperking en worden ze soms te hoog ingeschat. Problemen kunnen dan ontstaan in het maken, begrijpen en nakomen van afspraken. Er kunnen conflicten ontstaan door (wederzijds) onbegrip, en doordat de communicatie bv niet zo vanzelfsprekend loopt als verwacht. Dit kan leiden tot herhaalde uitval en verzuim van de deelnemers.

 

Het kan voor de professional lijken alsof iemand niet wil, niet gemotiveerd is of nog niet klaar is voor hulp, terwijl er juist onbegrip en onkunde speelt. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak een beperkt probleemoplossend vermogen en vinden het moeilijk om wat zij leren te generaliseren; als men iets geleerd heeft in een eerdere situatie, zal dat niet per definitie ingezet worden als zich weer een probleem aandient. Daarbij komt nog dat de sociale vaardigheden van mensen met een LVB vaak beperkt zijn. Veel ellende kan voorkomen worden door inzicht en begrip.

 

Kennis van het emotioneel en sociaal functioneren van mensen met een LVB is essentieel voor alle professionals in het sociale domein en bij personeel van overheidsinstanties, onderwijsinstanties etc.

Voor wie is de cursus bedoeld

Voor medewerkers die in hun werk in aanraking komen met mensen met een licht verstandelijke beperking.

 

Cursusduur

De cursus bestaat uit één dag die duurt van 9.00 tot 16.00, en wordt gegeven op Fort Penningsveer 2, 2065 AM Haarlemmerliede.

Cursusprogramma

In de training wordt geleerd om aan de hand van het beschrijven van kenmerken een deelnemer met een licht verstandelijke beperking te herkennen. Inzicht wordt geboden in de denkwijze en het begrip van een deelnemer met een licht verstandelijke beperking en wordt concreet advies gegeven voor de omgang en ondersteuning. Aan bod komt:

§   Herkennen van kenmerken behorend bij een licht verstandelijke beperking

§   Inzicht in denkwijze en begrip

§   Inzicht in sociaal-emotionele ontwikkeling

§   Tips in de communicatie

 

Cursusleiding

De cursussen zullen gegeven worden door gecertificeerde trainers, gedragsdeskundigen.

 

Aanmelden en inschrijven

Kleine groepen (tot 12 personen) en grote groepen (tot 30 personen)

Offerte

Doe vrijblijvend een offerteaanvraag, john.buwalda@herstelling.nl

bottom of page